Programul

Industriile creative și culturale contribuie la bunăstarea socială și la inovare, precum și la oportunitățile de angajare. Aceste industrii sprijină, de asemenea, dezvoltarea economică cantitativă și calitativă a Uniunii Europene. Atât timp cât acestea au, în mod evident, un potențial enorm de a îmbogăți calitatea vieții în Europa și dincolo de aceasta, trebuie să fie în continuare valorificate pe deplin.

Prin urmare, în rezoluția Parlamentului European, care introduce o nouă agendă a grupului de competențe pentru Europa (2017/2002(INI)), se menționează în mod explicit importanța antreprenoriatului creativ și cultural (CCE). Se consideră concentrarea asupra antreprenoriatului creativ și cultural inovează start-up-urile tradiționale învechite cu noi modele, noi practici și noi structuri de guvernanță în care rolul societății va fi consolidat. În schimb, acest lucru va stimula incluziunea socială prin atenuarea grupurilor expuse riscului și va crea noi oportunități de angajare. În acest fel, antreprenoriatul creativ și cultural aduce valoare adăugată directă prin promovarea culturii, orașelor, locurilor și, implicit, a turismului, cu un impact iminent asupra cetățeniei active și a societăților favorabile incluziunii.


Cu toate acestea, există puține dovezi că se pune accentul pe antreprenoriatul creativ și cultural în Europa în general. Instituțiile de învățământ superior joacă, prin urmare, un rol-cheie în modelarea următoarei generații, oferind oportunitățile de formare necesare atât pentru formatori, cât și pentru cursanți, cu scopul de a construi următoarea generație de potențiali antreprenori culturali și creativi.

Și aici intră în joc TraCCE:

TraCCE adoptă o abordare transnațională și multipartită pentru a
co-crea 4 lucruri:


O curriculă axată pe abilitățile și cunoștințele necesare în domeniul antreprenoriatului creativ și cultural


Instruire cu acces liber în mediul nostru virtual de învățare, care să permită atât cursanților, cât și formatorilor să își îmbunătățească setul de abilități


O comunitate de antreprenoriat creativ și cultural care continuă să crească cu setul nostru de instrumente Train the Trainers ( Instruirea formatorilor) oferit formatorilor educaționali


Materiale de învățare și un set de instrumente de lucru pentru a aplica în cursurile lor

Durata și finanțarea

01/09/2020 – 28/02/2023, Erasmus+